Helse- og omsorgsdepartementet

Drøftet forbud mot alkoholreklame på TV

Nyhet   •   nov 18, 2010 09:00 CET

Et fortsatt forbud mot alkoholreklame på TV er nødvendig. Det var et av hovedbudskapene til helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen da hun besøkte Brussel mandag og tirsdag.

Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Ericshen og helsekommissær John M. Dalli i EU. Flere bilder til fri nedlasting på Flikcr.

Under møtet med EUs helsekommissær John M. Dalli var en videreføring av unntaket om alkoholreklame i TV-direktivet et av synspunktene som helse- og omsorgsministeren framførte.

– Alkohol er ifølge WHO den nest viktigste årsak til tidlig død og alvorlige helseskader. Vi vet også at reklameforbudet er et tiltak som virker, sier Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Hun peker på at Norge er et av landene i Europa med lavest forbruk av alkohol per innbygger.

– Det mener jeg har en sammenheng med vår strenge alkoholpolitikk, som vi ønsker å opprettholde, sier Strøm-Erichsen.

Helsekommissær Dalli hadde forståelse for Norges synspunkter og viste stor interesse for hvordan Norge har innrettet sin alkoholpolitikk. Dalli lovet å ta saken om opp med sine kolleger.

Strøm-Erichsen og Dalli utvekslet også erfaringer og synspunkter på tobakk, merking av mat, e-helse og pasienters rett til behandling i utlandet.

Helse- og omsorgsministeren hadde også møter med Carl Schlyter, som er nestleder i helsekomiteen i Europaparlamentet og saksordfører for pasientrettighetsdirektivet, Françoise Grossetête. Strøm-Erichsen fikk her muligheten til å drøfte spørsmål som Norge er opptatt av, blant annet betydningen av å opprettholde et godt offentlig og desentralisert helsetjenestetilbud.