Høgskolen i Harstad

Dropout fra skolen: Svikt fra voksensamfunnet

Nyhet   •   aug 28, 2013 14:59 CEST

- Jeg satt igjen med følelsen av at voksensamfunnet hadde sviktet dem, sier HiH-forsker som har intervjuet unge som droppet ut av skolen.

Én av fem fullfører ikke videregående, ifølge Statistisk sentralbyrå. Erfaring viser at de som dropper ut har en større risiko for å få barn som gjør det samme.

- Det er mulig å bryte den onde sirkelen, men man må begynne tidlig – ofte allerede i barnehagen, mener Gro Ramsdal - psykolog og høgskolelektor ved vernepleierutdanningen på Høgskolen i Harstad.

Ti dybdeintervju
Sammen med professor Rikke Gürgens Gjærum (HiH) og professor Rolf Wynn (Universitetet i Tromsø) har hun nylig publisert en fagartikkel -«Dropout and early unemployment»- i International Journal of Educational Research.

Artikkelen er basert på dybdeintervju Ramsdal og Gjærum har gjennomført med fem menn og fem damer mellom 19 og 28 år som aldri gjennomførte videregående. Forskningen inngår som del av Ramsdals doktorgradsarbeid.

Ramsdal opplyser hun at et viktig fellestrekk hos de som ble intervjuet er det som på engelsk kalles abandonment, altså fravær av stabile, støttende voksenpersoner gjennom barndom og ungdomsår.

Fraværet av stabile voksenskikkelser kan arte seg ulikt, hevder hun. I intervjugruppa fantes adopterte; fosterbarn; og barn av skilte foreldre med nye familier med «liten plass» for disse ungdommene. Samtidig slet deltakerne med ulike typer problemer som overvekt, mobbing og ensomhet.

Voksentilknytning
Hele åtte av ti i intervjugruppa viste seg å ha hatt lite voksenkontakt. For et barn er tilknytning til en voksen viktig for å føle trygghet for å utforske verden, og å lære seg å regulere egne følelser, understreker Ramsdal.

- Vi satt igjen med følelsen av at voksensamfunnet har sviktet disse personene som vi intervjuet. Omfattende forskning tyder på at frafall i skolen er en langvarig prosess. Man dropper ikke ut av videregående skole, mange begynner å droppe ut allerede i barnehagen.

Og det bør være mulig å fange opp de tidlige tegnene på slike langvarige prosesser, konkluderer Gro Ramsdal. 

(Et lengre intervju med Gro Ramsdal finnes på forskning.no: "Taper i skolen uten stabile voksne"


Bildetekst: Gro Ramsdal (t.v) og Rikke Gürgens Gjærum