Landbruks- og matdepartementet

Dyr + menneske = felles helse

Nyhet   •   feb 17, 2010 15:28 CET

Dyr: Hva forventer samfunnet av fremtidens veterinærutdanning? Konferansen "Dyr + menneske = felles helse" tar opp temaet i full bredde, og med statsrådene Lars Peder Brekk og Tora Aasland tilstede mandag 22. februar.

Veterinærutdanningen i Norge skal til enhver tid gi studenter relevant kompetanse som bidrar til god sunnhet hos fisk og landdyr, god dyrevelferd, trygge matvarer og god helse i befolkningen. Utdanningen skal også gi grunnlag for at veterinærer bidrar til at norsk husdyrproduksjon, akvakultur-næring og industri er konkurransedyktig og bærekraftig og at etiske og miljømessige hensyn blir ivaretatt.

Ny veterinærutdanning på Ås
Vedtaket om å etablere en ny veterinærutdanning i fusjon med Universitet for miljø- og biovitenskap i nye bygg på Ås, gir Norge en enestående mulighet til å etablere en fremtidsrettet veterinærmedisinsk og biomedisinsk utdanning av fremragende internasjonal kvalitet.

Norges veterinærhøgskole og Den norske veterinærforening ønsker med denne konferansen å fokusere på innholdet i den fremtidige veterinærmedisinske utdanningen. Norske og europeiske myndigheter, representanter for dyreeiere og norsk næringsliv er invitert til å uttrykke sine forventninger til den kunnskap og de ferdigheter fremtidige veterinærer bør ha for å få en best mulig utvikling på alle områder som krever høy veterinærfaglig kompetanse.

Tid: 22. februar 2010
Sted: Norges veterinærhøgskole, fellesauditoriet, Ullevålsveien 72, Oslo

Dyr: Hva forventer  samfunnet av fremtidens veterinærutdanning? Konferansen "Dyr + menneske = felles helse" tar opp temaet i full bredde, og med landbruks- og matminister  Lars Peder Brekk og forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland tilstede.

Foto forside: Birgit D. Nielsen, Nord-Norsk Hestesenter.