Mattilsynet gammel

Dyr: Kompetansekurs for birøktere

Nyhet   •   jan 15, 2010 17:03 CET

Sertifiseringsordningen blir nå både enklere og billigere for deg som birøkter. I den nye forskriften som omhandler bisykdommer, gis det åpning for at birøkterne selv kan sertifisere biene sine dersom de har gått et kurs og bestått en eksamen.

Norges Birøkterlag har utarbeidet et lærehefte og et kursopplegg som er godkjent av Mattilsynet. Mer om dette finner du på birøkterlagets egne nettsider.

Kontaktpunkt i Mattilsynet:
Publikumshenvendelser rettes til det lokale Mattilsynet
Tlf. 06040

Andre henvendelser:
Vibeke Bolme, seniorrådgiver, seksjon for landdyr og dyrehelsepersonell
Tlf. 51 68 43 42