Landbruks- og matdepartementet

Dyrehelse: Framtidas veterinærutdanning

Nyhet   •   feb 22, 2010 22:34 CET

Dyrehelse: - Skal vi makte å opprettholde dagens trygge matproduksjon må vi ha en god geografisk dekning med veterinærer med kompetanse på og interesse for produksjonsdyr, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

Brekk innledet i dag på en konferanse om framtidas veterinærutdanning i regi av Norges veterinærhøgskole og Den norske veterinærforening.

- En tidsaktuell og fremtidsrettet utdanning må sikre at veterinærene har tilstrekkelig faglig grunnlag til å arbeide ut fra helhetsbetraktninger av mattrygghetskjeden fra produsent til forbruker., understreket Brekk i sitt innlegg.

Dyrehelse: - Skal vi makte å opprettholde dagens trygge matproduksjon må vi ha en god geografisk dekning med veterinærer med kompetanse på og interesse for produksjonsdyr, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.