Landbruks- og matdepartementet

Dyrehelse: Mattilsynet opphever sperresonen for blåtunge

Nyhet   •   des 22, 2009 17:30 CET

Dyrehelse: Mattilsynet opphever i dag sperresonen for blåtunge, som i februar 2008 ble opprettet for å hindre smittespredning.

Det er tatt ut prøver i sperresonen og restriksjonssonen av både tankmelk og blodprøver på slakteri. Det har også vært tatt ut prøver av vilt. Prøvene er nå analysert og ingenting tyder på at virus sirkulerer.

Det vil fortsatt gjelde tiltak i restriksjonssonen.

Dyrehelse: Mattilsynet opphever i dag sperresonen for blåtunge.