Mattilsynet gammel

Dyrehelsepersonell: Staten frifunnet i rettsak om veterinærautorisasjon

Nyhet   •   jan 15, 2010 17:05 CET

Jæren tingrett har frifunnet staten ved Landbruks- og matdepartementet i saken mot Freddie Helgesen. Dette innebærer at vedtaket om at Helgesen fratas sin autorisasjon som veterinær opprettholdes.

Helgesen gikk til søksmål mot Landbruks- og matdepartementet da de i mai 2009 stadfestet Mattilsynets vedtak om tilbakekallelse av Freddie Helgesens autorisasjon som veterinær. Departementet konkluderte blant annet med at de alvorligste forhold ved saken var bruk av legemidler til matproduserende dyr. Departementet var av den oppfatning at Helgesen har benyttet ulovlige legemidler og bredspektrede antibiotika i mye større omfang enn hva som er forsvarlig veterinærpraksis.

Jæren tingrett begrunner dommen blant annet med at det foreligger ” en grundig vurdering av forskjellige sider ved driften av Jæren veterinærservice og Helgesens virke”.

- Mattilsynet mener dette er en viktig dom med tanke på veterinærenes ansvar når det gjelder bruk av legemidler til matproduserende dyr, sier tilsynsdirektør i Mattilsynet, Kristina Landsverk.

Kontaktpersoner i Mattilsynet:
Mattilsynets pressevakt, mob. 469 12 910