Landbruks- og matdepartementet

Dyrevelferd: Brekk møtte pelsdyrnæringa

Nyhet   •   feb 02, 2010 09:30 CET

Dyrevelferd: - Pelsdyrnæringa må hver dag drives slik at den tåler et kritisk blikk. Det sa landbruks- og matminister Lars Peder Brekk til ledelsen i Norsk Pelsdyralslag da de møttes i dag.

Brekk ønsket å møte Pelsdyralslaget for å forsikre seg om at arbeidet med å løfte dyrevelferden i hele næringa opp på et akseptabelt nivå er i rute etter at det ble avdekket kritikkverdige forhold i bransjen i løpet av fjoråret. Sist møtte bransjen landbruks- og matministeren i midten av september i fjor for å orientere om hvilke tiltak de ville gjennomføre for å sikre en tilfredsstillende dyrevelferd over det hele.

- Jeg har fått en oversikt over tiltakene Norges Pelsdyralslag har gjennomført og hvilke planer de har for det videre arbeidet med å sikre en god dyrevelferd i norske pelsfarmer. De tiltakene som er gjennomført vitner om at ledelsen i Pelsdyralslaget tar dyrevelferdhensyn med det alvor som er nødvendig. Jeg er også tilfreds med de tiltakene som er planlagt framover. Som jeg har sagt til representanter for pelsdyrnæringa tidligere, må denne næringa kunne tåle et kritisk blikk på egen virksomhet hver dag, sier Lars Peder Brekk.

Det finnes om lag 350 pelsprodusenter i Norge ifølge foreløpige tall fra Statens landbruksforvaltning. Hvert år avtar pelsdyrnæringa en stor andel av norsk slakteriavfall som fôr til dyra.

- Dette er en måte å gjøre et avfall og en miljøutfordring om til en ressurs, påpeker landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.