Landbruks- og matdepartementet

Dyrevelferd: Ta vare på dyrene i kulden

Nyhet   •   jan 12, 2010 14:31 CET

Dyrevelferd: Det er kaldt i store deler av landet. Mattilsynet minner om at alle dyreeiere må vite hvordan deres dyr tåler kulde, og sørge for at dyrene får dekket sine behov for ly, varme, vann og fôr.

Husdyr og produksjonsdyr
Mattilsynet minner om plikten til å holde tjenlig husdyrrom for dyra. Det innebærer at dyrene skal tas inn ved behov. Frossen silo og frosset vann gjør det vanskelig å ete og drikke ute. Mattilsynet ser svært alvorlig på at dyr ikke får tilstrekkelig ly, varme og mat.

Alle dyr som går ute skal til enhver tid kunne søke ly for været og finne tørr og lun liggeplass. Dyra skal være tilpasset utelivet. Kun spesielle og robuste raser av småfe, storfe og hest egner seg godt til uteliv på vinteren siden de har beskyttelse i ekstra dekkhår.

Meld ifra
Ser du dyr som går ute i snø og kulde uten tilgang på ly, vann og fôr, kontakt Mattilsynet på telefon 06040.

Mattilsynet er underlagt tre departementer; Landbruks- og matdepartementet (LMD), Fiskeri- og kystdepartementet (FKD) og Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Det administrative ansvaret for etaten ligger hos LMD.

Dyrevelferd: Mattilsynet minner om at alle dyreeiere må tilegne seg kunnskap om hvordan deres dyr tåler kulde, og sørge for at dyrene får dekket sine behov for ly, varme, vann og fôr.