Miljøverndepartementet

E 18 i lang tunnel forbi Larvik

Nyhet   •   sep 17, 2010 15:28 CEST

E18 legges i lang tunnel forbi Haga i Larvik, har miljøvernministeren og samferdselsministeren avgjort. En lang tunnel knytter naturen på begge sider av E 18 sammen slik at det blir et sammenhengende grøntområde.

–Vi har lagt vekt på at det er stor miljøgevinst ved å bygge lang tunnel ved Haga. Vestmarka betyr mye for folk i Larvik, og nå slipper de å få en firefelts motorveg som barriere mellom bebyggelsen og marka, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

–Vi er opptatt av å ta hensyn til de lokale ønsker. Det er tross alt innbyggerne i Larvik som skal leve med vegen. Derfor er jeg glad for at vi nå følger opp de lokale ønsker, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Begge ministrene legger vekt på at dette er et viktig miljø- og samferdselsvedtak. E 18 forbi Larvik er den parsellen som ligger nær bebyggelse over lengst strekning mellom Drammen og Kristiansand. Løsningen gir langt bedre tilgjengelighet til friluftsområdene og redusert støy.

Friområdene på østsiden av E18, som er viktige lekeområder for barn og unge og grøntområder for voksne, får en betydelig bedre miljøkvalitet. I dag er disse områdene belastet med støy og luftforurensning.

I avgjørelsen legges det vekt på at vegløsningen tar hensyn til den langsiktige byutviklingen. Larvik er en stor by i Vestfold-sammenheng og ligger i Intercity-triangelet på Østlandet hvor det er ønske om økt byvekst ved knutepunktene langs jernbanen. Vedtaket innebærer at kommunen kan legge det bearbeidede reguleringsforslaget med lang tunnel, kalt alternativ 3Z, til grunn for den videre planleggingen.