Geodata AS

Effektiv kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder

Nyhet   •   aug 26, 2015 21:25 CEST

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder er et viktig kommunalt virkemiddel for å identifisere, utvikle og ivareta arealer for friluftslivet. Metoden vil kunne bidra til å oppnå det nasjonale målet om å sikre befolkningen mulighet til å drive et variert friluftsliv både i nærmiljøet og naturen for øvrig.

Aust-Agder fylkeskommune v/Øystein Kristensen og Gunnar Ogwyn Lindaas har laget en datamodell som støtter Miljødirektoratets veileder slik at landets kommuner effektivt kan utføre kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i ArcGIS.

«Aust-Agder fylkeskommune har satt i gang arbeidet med å kartlegge friluftsområder i Aust-Agder og arbeidet pågår nå i Arendal, Grimstad og Froland. Den tilrettelagte datamodellen med domener gjør innlegging i databasen enkel. Med forhåndsdefinerte verdier i henhold til Miljødirektoratets veileder, nedtrekksmenyer som brukes under editering og ferdig definerte tegneregler, sikrer en at databasen blir riktig med en gang. En sparer seg dermed for en del ekstraarbeid senere. I vårt arbeid benytter vi grønne områder fra AR5 som input i tettstedsnære områder. Da kopieres de ønskede polygonene ut, slås sammen og limes inn i geodatabasen med friluftslivsområder. Datamodellen sørger for at det er lett å gi objektene de riktige egenskapene.» - sier Øystein Kristensen.

Datamodellen og oppskrift på bruk er delt via ArcGIS Online - se her og kan benyttes fritt på eget ansvar. Har du lyst til å prøve ut et levende eksempel av kart – klikk her.