Finansdepartementet Norge

Eiendomsskatt for kraftverk

Nyhet   •   sep 17, 2010 15:49 CEST

Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK) har i flere brev til Finansdepartementet foreslått å fjerne de såkalte maksimums- og minimumsreglene i eiendomsskatten for kraftverk. Finansministeren skriver i et brev til LVK av 16. september at spørsmålet må vurderes nærmere. Regjeringen legger opp til en bred høring der ulike parter vil bli trukket med i arbeidet. Regjeringen vil gjennomføre høringen og legge til rette for arbeidet slik at saken kan legges fram i statsbudsjettet for 2012.

Les brevet til LVK her.