Landbruks- og matdepartementet

Eierskifte ved Bioforsk Øst Apelsvoll

Nyhet   •   sep 01, 2010 09:27 CEST

Etter 35 år med forpaktning har Staten blitt sjøleiere ved Bioforsk Øst Apelsvoll. Den gamle forsøksgården til Selskapet for Norges Vel er overtatt av Landbruks- og matdepartementet.

Selskapet for Norges Vel kjøpte Apelsvoll i 1930 fra privat eie for å etablere en beiteforsøksgård. Landbruksdepartementet kom inn i 1975 da Apelsvoll ble en av Statens forskningsstasjoner i landbruket (SLF), som senere ble omorganisert til Planteforsk og deretter Bioforsk. Norges Vel har stått som eiere i hele denne perioden, men fra nyttår overtok Landbruks- og matdepartementet  eiendommen.

Høy faglig kvalitet
Bioforsk Øst Apelsvoll har 47 ansatte, og sammen med Landvik i Grimstad og Løken i Valdres har de FoU-ansvaret for fagområdene korn, poteter og grønnsaker, gras til grøntanlegg og landbruk i fjellbygdene.

- Forskningsbasert kunnskap er nødvendig for både økt konkurransekraft, økt bærekraft og for å nå mat- og landbrukspolitiske mål, sier ekspedisjonssjef Gaute Homb Lenvik i Landbruks- og matdepartementet. - Apelsvoll og Bioforsk fremsår som et flaggskip for norsk anvendt landbruksforskning, og omstillingen har ført til en robust organisasjon med høy faglig kvalitet.

Bioforsk er et forskningsinstitutt med spisskompetanse på et høyt internasjonalt nivå innen landbruk, matproduksjon, plantehelse, miljø og ressursforvaltning. Instituttet er eorganisert under Landbruks- og matdepartementet  som et forvaltningsinstitutt med særskilte fullmakter.


Etter 35 år med forpaktning har Staten blitt sjøleiere ved Bioforsk Øst Apelsvoll. Den gamle forsøksgården til Selskapet for Norges Vel er overtatt av Landbruks- og matdepartementet. Foto: Bioforsk