Utenriksdepartementet

EITI holder styremøte i Oslo 9.-10. februar

Nyhet   •   feb 08, 2010 16:20 CET

70 deltakere fra 20 land kommer denne uken til Oslo for styremøte i Extractive Industries Transparency Initiativ (EITI).

EITI arbeider for åpenhet om betalingsstrømmene i utvinningsindustrien. Norge har sittet i EITIs internasjonale styre siden mars 2009, der både implementerende land, utvinningsselskaper, internasjonale NGOer og støtteland har sete.

Et sentralt element i EITI er at alle medlemsland skal underlegges en uavhengig gjennomgang av deres gjennomføring av EITIs åpenhetskriterier. Dette kalles ”valideringsprosess”. En viktig sak under dette styremøtet vil bli status for denne prosessen i flere av medlemslandene.

Aserbajdsjan fikk sin rapport godkjent på forrige styremøte under visse forutsetninger. Spørsmålet om disse nå er innfridd vil bli en sak nå. Videre foreligger det søknader om utsettelse av innlevering av valideringsrapport fra Madagaskar og Jemen.

Den siste fremdriftsrapporten for gjennomføringen av EITIs kriterier peker generelt i retning av at man har undervurdert tiden det tar å gjennomføre denne prosessen. Dette vil bli også et tema under styremøtet i Oslo. I tillegg skal styret ta stilling til kandidatvurderinger av Afghanistan og Irak.

Utenriksdepartementet en mottakelse for deltakerne tirsdag kveld, hvor blant annet statssekretær for utviklingssaker Ingrid Fiskaa, statssekretær i Olje- og Energidepartementet Robin Martin Kåss og Statoil vil delta.

  • Spørsmål om arrangementet rettes til underdirektør Geir Løkken i Utenriksdepartementet, telefon 22 44 39 14.
  • Les mer på nettsidene til EITI.