Mattilsynet gammel

Eksport av fiskevarer til Taiwan

Nyhet   •   feb 02, 2010 17:18 CET

Det har den siste tiden vært problemer med ulike vareparti med laks som blir stoppet i grensekontrollen i Taiwan. Mattilsynet har vært i kontakt med BAPHIQ (Bureau of Animal and Plant Health Inspection and Quarantine), og får opplyst at årsaken er at fisken ikke er tilstrekkelig sløyd.

Dette fordi det er rester av innvoller (endetarm) i bukhulen på fisken.

Mattilsynet minner om at Kvalitetsforskrift for fisk og fiskevarer av 14.06.1996 krever i paragrafene 7-1, 3.6.4.-4 og 3.6.4-5 at for all fisk som sløyes skal alle innvoller/innvollsrester omhyggelig fjernes.

Vi oppfordrer alle til å være ekstra påpasselige med sløyingen ved eksport av denne type fiskevarer til Taiwan. Fordi kravene i Taiwan er sammenfallende med norsk regelverk mht sløying vil Mattilsynet ikke kunne yte bistand for å oppnå markedsadgang for fiskevarer med rester av innvoller.

Kontaktperson i Mattilsynet
Grethe Bynes, rådgiver, seksjon for eksport og import - hovekontoret, tlf. 55 21 57 56.
Olga Soleng, rådgiver, seksjon for eksport og import - hovekontoret, tlf. 55 21 57 14.