Mattilsynet gammel

Eksport av melk og melkeprodukter til Russland

Nyhet   •   feb 02, 2010 09:33 CET

Den russiske veterinærtjenesten har informert Mattilsynet om innføring av importrestriksjoner på melk og meieriprodukter fra Norge fra og med 1.mars 2010. Samtidig har de også bedt Mattilsynet om å listeføre virksomheter som eksporterer eller ønsker å eksportere melk/melkeprodukter til Russland og oppfyller russiske sanitære og veterinære krav.

Mattilsynet mottok den 25.01.2010 et brev fra Den russiske veterinærtjenesten. Det fremgår av dette brevet at all import av melk og melkeprodukter fra Norge til Russland vil bli stoppet fra og med 1. mars 2010.

For å få adgang igjen til det russiske markedet, må norske enkeltvirksomheter bli godkjent av russiske myndigheter for eksport. En av betingelsene som den russiske veterinærtjenesten stilte i sitt brev er at virksomhetene må overholde russiske veterinærsanitære krav inkl. ”Teknisk reglement for melk og melkeprodukter” i Den føderale loven No 88 av 12. juni 2008. Rent formelt skjer dette ved at enkeltvirksomheter inspiseres av russiske veterinære inspektører.

Den føderale tjenesten for veterinært og fytosanitært tilsyn ber om en tilbakemelding fra Mattilsynet innen 15. februar 2010 om hvilke norske meieri som ønsker å eksportere sine meieriprodukter til Den Russiske Føderasjon. I tillegg ønsker de en garanti på at virksomhetene følger russisk regelverk på området.

Mattilsynet informerer nå næringen. Både brevet til næringen og brevet fra russiske veterinærmyndigheter kan lastes ned under.

Kontaktperson i Mattilsynet
Randi Edvardsen, seksjonssjef, s eksjon for animalsk mat - hovedkontoret, tlf. 51 68 43 46.

Last ned: