Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Eksporterer nordisk miljømerking

Nyhet   •   nov 30, 2011 10:14 CET

Det offisielle, nordiske miljømerket Svanen kan få en regional avlegger i Sør-Amerika. Nordisk Ministerråd og FNs miljøprogram samarbeider om eksporten.

I land som Chile, Argentina, Brazil, Paraguay og Uruguay er mange opptatt av å fremme bærekraftig produksjon og forbruk. Nå vurderer de også å samarbeide regionalt med å lage en merkeordning som skal bidra til grønnere produksjon og forbruk. Svanemerket er mønsteret for et slik samarbeid. I 20 år har Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island samarbeidet om å utvikle en merkeordning for de miljømessig beste produktene. De strenge miljøkravene blir utviklet av nordiske arbeidsgrupper, og godkjennes av en nordisk nemnd. 

- Erfaringene fra de nordiske samarbeidet har stor overføringsverdi for det vi skal gjøre her i Latin-Amerika, sa Titta Maja fra Finlands ambassade i Chile på et møte om temaet i Santiago i november. - Det nordiske Svanemerket viser hvor viktig det er at forbrukerne kan gjøre bærekraftige hverdagsvalg, og gir oss en bra modell for samarbeidet i vår region. 

- Det tar tid å etablere en levedyktig merkeordning, sier direktør i Miljømerking, Alvhild Hedstein. - Både forbrukere, produsenter og politikere i de aktuelle landene må se behovet for og verdien i en miljømerkeordning, og det tar tid å bygge opp. Det nordiske Svanemerket har stor suksess nå, men det har tatt oss 20 år å komme hit, avslutter Hedstein.

Les mer om saken på Nordisk Ministerråds sider.

Les mer om det internasjonale samarbeidet om miljømerking i regi av Global Ecolabelling Network.