Olje- og energidepartementet

Ekstern evaluering av den økonomiske reguleringen av strømnettet

Nyhet   •   okt 20, 2010 11:50 CEST

Professor Nils-Henrik Mørch von der Fehr har overlevert en rapport om den økonomiske reguleringen av strømnettet. Rapporten var en bestilling fra Olje- og energidepartementet.

I følge rapporten ivaretar den økonomiske reguleringen av nettselskapene i det store og hele målene i energiloven. Et sentralt formål med reguleringen er å styrke kostnadseffektiviteten i bransjen. Overføringsnettet skal gi nettkundene den kapasitet og kvalitet de har behov for, samtidig som nettleien skal holdes på et lavest mulig nivå.

Rapporten imøtegår mye av kritikken mot inntektsrammereguleringen. Likevel kan det være rom for forbedringer på enkelte områder. NVE bruker blant annet resultatene fra såkalte sammenlignende effektivitetsanalyser for å fastsette inntektsrammer. Von der Fehr mener at slike analyser er nyttige, men synes at NVE bruker resultatene for mekanisk. Han mener derfor at disse analysene bør brukes noe mer forsiktig, eventuelt at det åpnes for å bruke mer skjønn. Det kan videre være aktuelt å se nærmere på den måten man behandler nettanleggenes alder og levetid i de sammenlignende effektivitetsanalysene.

- En hensiktsmessig nettregulering er avgjørende for å få til den nødvendige satsingen på nett i årene som kommer. Vi vil nå vurdere forslagene i rapporten nærmere for å se på om det er mulig å forbedre den nettreguleringen vi har, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

- I dette arbeidet er det også viktig med innspill fra bransjen, og jeg oppfordrer derfor alle interesserte til å komme med slike innspill innen 1.desember. Jeg sender også ut rapporten til en rekke aktører i bransjen, sier Riis-Johansen.

Les rapporten i PDF-format