Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

El: etikk, Ja takk !

Nyhet   •   nov 23, 2010 09:05 CET

Nordmenn er i verdenstoppen når det gjelder forbruk av mobiltelefoner, men vet lite om hvor telefonapparatene kommer fra og hvor de blir av når vi kaster dem.
Statsråden inviterte høsten 2009 representanter fra mobilbransjen til departementet for å diskutere hva som kan gjøres. Han gav bransjen en tydelig utfordring:

”Norske forbrukere må kunne få vite hva mobiltelefonen inneholder, under hvilke arbeidsforhold den er produsert og hvordan man kan resirkulere sin telefon”.

På møtet 23.11 skal vi få høre hva som har skjedd og hvordan bransjen vil jobbe fremover for å gi norske forbrukere gode svar på disse spørsmålene.

- Utgangspunktet for mitt engasjement som forbrukerminister er at norske forbrukerne må få mulighet til å ta etiske og miljømessige hensyn når de handler, sier statsråd Audun Lysbakken.

- Vi vet nok om de kritikkverdige forholdene elektronikken lages under og arbeids- og miljøaspektene ved gjenvinning av slike produkter til at vi må ta ansvar som forbrukere. For å kunne ta et slikt ansvar trenger vi relevant og tilstrekkelig informasjon. Denne informasjonen er det produsenter og forhandlere som må fremskaffe, fortsetter forbrukerministeren.

Statsråden innleder på Elektronikkbransjens konferanse; ” El:-etikk – Ja takk! ”.
Tirsdag 23.11.2010 . kl 0830-1300 – Aud. R5 – Akersgt. 59, Oslo