Høgskolen i Harstad

Eldres livshistorier blir teater, forskning og undervisning

Nyhet   •   jun 13, 2012 13:18 CEST

- Er det valg i livet som har vært spesielt viktig for dere? Professor Rikke Gürgens Gjærum inviterer de åtte seniorene rundt kaffebordet til å se tilbake og reflektere.

- Hmmm......... jeg satte meg noen mål veldig tidlig. De skulle vise seg å bli styrende for viktige valg i livet mitt, sier Rit.

- Under oppveksten i Nederland – jeg var bare 10 år – bestemte jeg meg for å bli sykepleier, og at jeg skulle reise ut i verden. Slik skulle det gå. 

- Jeg utdannet meg til sykepleier, og etter litt reising rundt i Europa, søkte jeg meg til Rikshospitalet i Oslo i 1953. Men jeg ville oppleve Nord Norge – og året etter dro jeg med hurtigruta til Harstad og ble ansatt på sykehuset her. Siden stiftet jeg familie - og her ble jeg værende, sier hun.

Valg eller tilfeldigheter?
- Men av og til skjer viktige ting i livet ved rene tilfeldigheter også, skyter Ivar inn. - I et bryllup jeg var invitert til, fikk jeg til bords en svært flott og interessant dame som hadde vokst opp i India. Da vi skulle ta fatt på allsangen på det rosa arket; sa det bare klikk, gitt. Det endte med giftemål og fire barn "på rappen", ler Ivar.

- Og så har du meg da, sier Ruth. - Jeg hadde bestemt meg for at var det en ting jeg absolutt ikke skulle velge å bli her i livet, så var det lærer. Men hva ble jeg? Jo, nettopp; lærer. Til sammen 40 år tilbragte jeg i skolen - og trivdes veldig, veldig godt med det, fastslår hun.  

På spørsmål om de ville gjort noe annerledes om de fikk levd livet om igjen, griper Solveig ordet: - Jeg har hatt et lykkelig liv og fikk bl.a. anledning til å gå på gymnaset – noe som ikke var så vanlig på den tiden. Men hadde jeg fått sjansen på nytt, ville jeg gjerne gått videre og blitt journalist – og aller helst i NRK, som korrespondent, sier hun.

Slik fortsetter praten rundt bordet - med kaffe og nybakt skuffkake til. Dette er tredje gang de møtes - i  omgivelser som passer for anledningen; nemlig i Høgskolen i Harstads såkalte "reminisens-rom". Reminisens kan best oversettes med erindring og rommet er innredet med inventar fra "gamle dager", og benyttes i undervisning i visse emner for helse- og sosialfagstudenter.

Erindringer fra levde liv
Professor Rikke Gürgens Gjærum forteller at samtalestundene med disse seniorene inngår i forberedelsene til neste års oppsetting av Usedvanlig teater. Der vil vernepleierstudenter, eldre amatørskuespillere og en gruppe barn sammen danne stammen av teatergruppen.

- Det blir et reminisensteaterprosjekt, der livshistoriene som disse eldre nå gir oss skal dramatiseres. I tillegg vil fortellerne inviteres inn som skuespillere og kostymedesignere. Forestillingen settes opp i mai 2013, og vi håper at den kan bidra til å skape en positiv debatt omkring eldre som en ressurs i velferdssamfunnet, sier Gürgens Gjærum.

Reminisensteater er et nyskapende prosjekt i Norge og unikt i måten forskning, undervisning og kunst kombineres på. - Vi ønsker gjennom profesjonell teaterproduksjon å skape ny kunnskap om hva eldre tenker om sine liv og hvordan eldre kan fungere som en ressurs for samfunnet og for den oppvoksende generasjon, avslutter Gürgens Gjærum.

Om prosjektet Usedvanlig Teater
Hver vår produserer professor Rikke Gürgens Gjærum, en teaterproduksjon der avgangsstudenter ved vernepleiestudiet, spiller teater på likefot mennesker som av en eller annen grunn oppfattes som marginale i offentligheten. Teaterprosjektet, med analyse av prosessen, utgjør studentenes bacheloroppgave.

Etter en intens 10 ukers prøveperiode spiller gruppen sin forestilling i offentligheten. Arbeidets grunnprinsipper er støttet opp av Gürgens sitt doktorgradsarbeid i avhandlingen ”En usedvanlig estetikk”. Harstad har markert seg innen feltet teater og marginale grupper, og HiH er den eneste innen høgskole- og universitetssektoren i Norge som har dette kompetansefeltet.

I 2013 settes altså fokus på et nytt teaterprosjekt der eldre forteller om egne livserfaringer (autobiography) fra en annen tidsepoke for å styrke egen identitet og for å bidra til ynge generasjoners forståelse av lokalsamfunn og livets utfordringer (intergenerational project). Resultatene av prosjektet vil analyseres i en forskningsartikkel som publiseres i 2014.

Tidligere Usedvanlig teater prosjekter
- ”Kjærlighet mot strømmen” (Marit Bødtker) av Gürgens Gjærum, 2005. (Klovneforestilling)
- ”Hat og krig på Balkan”, regi av Gürgens Gjærum, 2006. (Pubmusikkteater)
- ”Mytiske fortellinger fra nord”, regi av Gürgens Gjærum, 2007. (Familieforestilling).
- ”Filmatisering av iscenesatte undertrykkelser”, v/Martin Mortensen, NRK, regi av Gürgens Gjærum, 2010. (Oppdrag fra SOR) 
- "Ufrivillig utenforskap", Etnoteater skapt på bakgrunn av 10 dybdeintervju av drop-out ungdom, regi Gürgens Gjærum, 2012. (Politisk forestilling m/ debatt).

Reminisensteater styringsgruppe: Ruth Haugland (Seniorsaken), Ivar Østberg og Johanne Pedersen (Eldrerådet), Henny Kinn Solbjørg (HiH), Gro Ramsdal (HiH), Åge Lamo (pensjonist) Solveig Rostøl Bakken (Harstad kommune) Rikke Gürgens Gjærum (HiH, Leder og teaterinstruktør)