Høgskolen i Harstad

Eldrevold - et skjult problem

Nyhet   •   mai 11, 2014 11:37 CEST

- Det fatale slaget har sjelden til hensikt å drepe, men er ofte uttrykk for et rop om hjelp, sier førstelektor Gunn Tove Minde.  

Av og til dukker dramatiske voldssaker mellom eldre ektefeller opp i media. Ikke sjelden kommer slike hendelser som et sjokk på omgivelsene.  

- Det er mye skam knyttet til eldrevold, og det er et skjult problem, sier Gunn Tove Minde.

Fysisk og psykisk vold
Førstelektoren på vernepleierutdanningen kjenner godt til problemet fra sin forskning og sitt tidligere arbeid ved Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging. (RVTS Nord)

- Jeg jobbet som eldrekurator bl.a. med voldsproblematikk blant eldre. Der fikk jeg innblikk i ulike former for vold – også voldtekt av eldre kvinner. Men ellers dreide det seg både om fysisk og psykisk vold, og vold som skyldtes tungt omsorgsarbeid. Det siste er gjerne uttrykk for et rop om hjelp. 

- Det jeg opplevde var at ingen snakket om dette av seg selv. Problemene kom først fram ved at jeg gjennom samtale fikk deres tillit og spurte direkte. Det er mye av det samme fenomenet vi ser hos barn som har vært utsatt for vold og overgrep. Også overfor dem må man være veldig konkret, for det de har vært utsatt for oppleves som skambelagt og blir forsøkt tiet i hjel. 

"Kneblingskultur"
- Men fortielsen er også kulturelt betinget. På mange måter eksisterer en «kneblingskultur» i vår landsdel. I f.eks. mine egne hjemtrakter fikk vi under oppveksten lære oss uttrykket «trø under føten». Det var der problemene hørte hjemme. Ofte er presset spesielt stort kvinner imellom – «ikkje snakk».

- Typisk er det at når de kommer til legen får han gjerne høre at «Nei,…. det går nu bra. Æ har ikkje vondt noe sted.» Men helsevesenet må ta voldsproblemene på alvor og bli flinkere til tolke signaler og spørre eldre mer direkte.  

Minde er spesielt opptatt av vold som følge av tungt omsorgsansvar. En pårørende kan lett havne i mental ubalanse og handle voldelig i affekt, sier hun.

– Med Samhandlingsreformen frykter jeg vi vil se mer av det. Pasienter skrives ut fra sykehusene tidligere enn før. Det vil føre til økt belastning på de pårørende, og dermed er det fare for at også volden vil øke. Jeg håper noen vil forske på dette, avslutter Gunn Tove Minde.