Agder Energi

Elektrisk fiskesperre satt i drift

Nyhet   •   jun 10, 2014 13:54 CEST

For å hindre laks fra å havne i turbinen på Rygene kraftverk har Agder Energi bygd en ”elektrisk fiskesperre” i tunnelutløpet.

- Vi håper at vi nå kan ivareta både laks som er på vei opp elva for å gyte, samtidig som vi kan styre vannføringen i elva best mulig ut fra hensynet til kraftproduksjonen, sier Aleksander L. Andersen, spesialrådgiver miljø i Agder Energi Vannkraft.

Først i Norge
Den elektriske fiskesperren gjør det mulig å forhindre at laksen svømmer inn i avløpstunnelen på Rygene kraftverk. Sperringen består av vertikale elektroder som skaper et usynlig spenningsfelt. Spenningsfeltet blir sterkere jo lengre inn mot tunnelen en kommer. Elektrodene bæres av en stålplattform over tunnelåpningen og forankres i bunnen. I tillegg er det etablert et mindre kontrollbygg.

- Det er første gang metoden brukes til å sperre for laks i Norge. Den har vært benyttet med godt resultat i USA og Canada, der det i dag er rundt 50 anlegg i drift, sier Aleksander L. Andersen. Løsningen brukes også i Telemarkskanalen for å hindre uønsket spredning av gjedde.

Ikke skadelig
Spenningsfeltet er ikke skadelig for laksen eller annen fisk. Utvandrende smolt, ål og vinterstøinger som har overlevd passering av turbinen på Rygene kraftstasjon blir ikke hindret i sin ferd ut av tunnelen. Smolt og annen fisk som har sin naturlige vandring nedover elva vil ikke stoppe når den møter en elektrisk sperre. Eventuelt vil smolten bli litt fortumlet i en kort periode og må reorientere seg før den vandrer videre.

En vel fungerende fiskesperre forventes å gi laksen en mer naturlig oppvandring i elva da laksen i mindre grad blir forsinket i sin vandring forbi kraftutløpet. Dette vil trolig også bedre forholdene for laksefiske i Nidelva.

Svensk støtte
De totale kostnader blir på mot 10 millioner kroner. Prosjektet har fått god støtte av Bra Miljöval, et miljømerke som drives av den svenske Naturskyddsforeningen. Midlene kommer fra et fond som bygges opp i forbindelse med Agder Energis salg av opprinnelsesgarantier fra anlegg som er godkjent etter strenge kriterier gitt av svenske Naturskyddsforeningen.

Kontaktperson:
Aleksander L. Andersen
Spesialrådgiver miljø
Mobil: 924 22 119