Orkla Foods Norge

En halv million bokser Nugatti kan gå i søpla

Nyhet   •   apr 05, 2016 08:06 CEST

En halv millioner bokser Nugatti (200 tonn) kan bli kastet på grunn av formelle feil knyttet til import av råvaren nøtter. Det er ingen ting feil med produktene, noe som er godt dokumentert. Partiet med Nugatti står nå sperret på lager.

- 200 tonn med god og trygg mat står nå i fare for å måtte kastes. Vi mener at Mattilsynet overreagerer og ber om at de vurderer andre reaksjoner mot oss enn å pålegge oss å destruere mat, sier kommunikasjonsdirektør i Orkla Foods Norge, Dag Olav Stokken.

Mattilsynets regionskontor for Stor-Oslo har pålagt Orkla Foods Norge å destruere partiet som motstvarer pålegg til 13,7 millioner brødskiver og vil fylle 15 lastebiler. Vedtaket er klaget inn til Mattilsynets Hovedkontor, som er klageinstans.

Vedtaket er fattet på bakgrunn av at Orkla Foods Norge ikke på korrekt måte har meldt partiet med nøtter inn til Mattilsynet før fortolling. Likevel ble partiet med nøtter frigitt av Tollvesenet, og ble dermed satt i produksjon.

- Vi erkjenner at vi har gjort en prosedyrefeil i denne saken, men mener at å destruere et stort parti med førsteklasses mat er en stor overreaksjon. Vi mener også at Tollvesenet og Mattilsynet selv har bidratt til prosedyrefeilene, sier Stokken.

I Orkla Foods Norge sin klage pekes det blant annet på:

- Mattilsynet påpeker flere regelbrudd enn hva det faktisk er grunnlag for

- Det er Tollvesenet som formelt bærer ansvaret for at partiet ble frigitt

- Mattilsynet gir villedende informasjon på sine egne nettsider knyttet til prosedyrer for innførsel

- Det er ikke riktig som Mattilsynet legger til grunn at regelverket ikke åpner for å bruke skjønn når det gjelder bruk av reaksjoner

- Det vil være i strid med «forholdsmessighetsprinsippet» (forholdet mellom alvorlighetsgrad av brudd og konsekvens av reaksjon) å opprettholde kravet om destruksjon

- Destruksjon av partiet vil ødelegge verdifulle matressurser.