Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

En million statlige kvadratmeter fjernvarmes

Nyhet   •   feb 10, 2010 16:57 CET

Stadig flere statlige bygninger blir tilkoblet fjernvarmeanlegg. For landet som helhet, er nå om lag en million kvadratmeter bygningsmasse som forvaltes av Statsbygg, koblet til. Dette utgjør 40 prosent av Statsbyggs eiendommer, noe som anses som en høy andel, tatt i betraktning at mange eiendommer ligger på steder der det i dag ikke finnes fjernvarmeanlegg.

Dette viser et skriftlig svar fra fornyings- og administrasjonsminister Rigmor Aasrud til stortingsrepresentant Håkon Haugli. Stortingsrepresentanten peker på at mange statlige bygg i Oslo ikke er knyttet til kommunens fjernvarmeanlegg, og ønsker svar på hva Aasrud kan gjøre for å bøte på dette.

I svaret går det fram at mye allerede er gjort. Staten har allerede i mange år stilt krav om at nybygg skal tilrettelegges for å ta i bruk slik varme, men man er avhengig av at det aktuelle bygget ligger relativt nært et fjernvarmeanlegg. Statsbygg har stående ordre om å koble alle bygninger til slike anlegg så snart det er praktisk mulig, forutsatt at energiprisen er konkurransedyktig.

I dag er det ytterligere bare to bygninger som kan kobles til uten store praktiske problemer, kunsthøgskolen i Oslo sentrum og Bredtvet kompetansesenter. For det første bygget er tilkobling nå på trappene. Når det gjelder Bredtvet undersøkte man for noen år siden muligheten, men prisen var den gang ikke konkurransedyktig. Dette vil nå bli undersøkt på nytt.

Universitet i Oslo, som forvalter egne eiendommer, har også koblet seg til fjernvarmeanlegget med både sentrumsbygningene og hele campus på Blindern.