Kunnskapsdepartementet

En modernisert førskolelærerutdanning

Nyhet   •   feb 02, 2011 15:13 CET

Utvalget som skal legge frem forslag til en ny revidert rammeplan for førskolelærerutdanningen ble i dag oppnevnt av Kunnskapsdepartementet. Førsteamanuensis Gunnar Stave ved Høgskolen i Volda skal lede utvalget.

– Barnehagen har gjennomgått en revolusjon siden 2005 og nå har tiden kommet for å modernisere førskolelærerutdanningen. Vi er avhengige av å ha en relevant førskolelærerutdanning med høy kvalitet, sier statsråd for forskning og høyere utdanning Tora Aasland.

Utvalget skal levere utkast til ny rammeplan innen 15. oktober 2011. I tillegg skal utvalget levere forslag til faglige kjennetegn for ny førskolelærerutdanning og vedta nasjonale retningslinjer for de ulike programmene i førskolelærerutdanningen før 20. januar 2012 . Planlagt oppstart for den nye utdanningen er høsten 2012.

NOKUT pekte i sin evaluering på flere viktige forbedringsområder for førskolelærerutdanningen. Evalueringsrapportene vil være et viktig grunnlag for arbeidet til rammeplanutvalget. I tillegg har det nylig blitt lagt frem flere offentlige utredninger som også gir viktige innspill til førskolelærerutdanningen, som Brennautvalgets innstilling fra oktober 2010.

Høgskolen i Hedmark har fått i oppdrag å lede utvalgets sekretariat

Utvalgets sammensetning:

Leder: Førsteamanuensis Gunnar Stave, Høgskolen i Volda
Nestleder: Høgskolelektor Mette Tollefsrud, Høgskolen i Oslo

Dekan Vibeke Grøver Aukrust, Universitetet i Oslo

Rektor Lise Kulbrandstad, Høgskolen i Hedmark

Rektor Åse Løkeland, Høgskulen i Sogn og Fjordane

Prorektor Ivar Selmer-Olsen, Dronning Mauds Minne Høgskole

Dekan Hein Lindquist, Høgskolen i Buskerud

Førsteamanuensis Reidar Mosvold, Universitetet i Stavanger

Universitetslektor Betty Steinsvik, Universitetet i Tromsø

Utdanningsdirektør Guri Adelsten Iversen, Fylkesmannen i Nordland

Fagleder Jan Sivert Jøsendal, KS

Seniorkonsulent Gun Aamodt, Utdanningsforbundet

Leder Lena Jensen, Foreldreutvalget for barnehagen

Seniorrådgiver Marianne Helene Storjord, Sametinget

Daglig leder/eier Britt Børke, Mormors Have barnehage

Styrer Pia Katarina Halvorsen, Siggerud gård barnehage

Student Simen Aasgaard Øien, Høgskolen i Oslo

Lenke til mandatet til utvalget