Fiskeri- og kystdepartementet

En viktig næring for Norge

Nyhet   •   feb 18, 2011 10:09 CET

- Havbruksnæringa er en viktig næring for Norge. Næringa er en stor eksportnæring, og bidrar til aktivitet og sysselsetting i hele landet, og spesielt i mange lokalsamfunn langs kysten. Regjeringas utgangspunkt er at det innenfor bærekraftige rammer skal legges til rette for videre vekst. Både myndigheter og næringa selv må bidra til at dette målet kan realiseres, sa fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen i sin havbrukspolitiske redegjørelse for Stortinget i dag.

Havbruk er voksende i hele verden, og norsk kompetanse på område er i økende grad ettertraktet i andre deler av verden. Norge er i front når det gjelder innovasjon og utvikling på dette området, og det vil vi legge til rette for også i fremtiden.
Men havbruksnæringa har også utfordringer på bærekraftsida, særlig knyttet til lakselus og rømming.

- Som all annen matproduksjon vil havbruksnæringa sette avtrykk på miljøet. Spørsmålet er hvor sterke miljøavtrykk vi kan akseptere. Hvilke grenseverdier vi skal sette for havbruksnæringas påvirkning på miljøet, er en politisk avveining som må gjøres på bakgrunn av objektiv kunnskap om alle sider av virksomheten, sa Berg-Hansen.


Her kan redegjørelsen lastes ned.