Tannreiser®

Endelig finale i skattesaken

Nyhet   •   okt 06, 2010 13:25 CEST

Tannreiser sendte brev den 5. august til Skattedirektoratet med varsel om rettsak i 4 saker vedrørende avslag på særfradrag. Vi har også varslet om 2 andre saker som vil få sin fortjente behandling til skattyters gunst. Vi har i dag fått epost fra Skattedirektoratet og det ser ut som vi endelig kan sette punktum for denne kampen. Vi konstaterer at vi har vunnet frem med våre synspunkter. Vi er glade på vegne av alle dere som har trodd på oss.

I løpet av de siste årene har vi opplevd at noen få har fått avslag på særfradrag med den begrunnelsen at tilsvarende behandling kunne ha vært utført ved offentlig norsk helse- og sosialtjeneste. I desember 2009 fikk vi dette spørsmålet avklart med Skattedirektoratet der det slås fast det er kun de under 20 år og noen utvalgte svake grupper som kan få behandling innenfor det offentlige. Ingen av de som har reist til Kreativ Dental tilhører noen av disse gruppene.

Likevel fikk vi noen nedturer. Vi opplevde at noen av dere fikk avslag og vi opplevde også forskjellsbehandling der like saker ble ulikt behandlet fra skattekontor til skattekontor. Men ikke bare det, vi opplevde også ulik behandling innenfor samme skattekontor i like saker.

For noen av dere har dette betydd mye økonomisk. For oss i Tannreiser har det prinippielle betydd mye. Vi har lenge gått ut og sagt at det er mulig å få særfradrag under visse forutsetninger. Dessverre kan ikke alle få skattefradrag, men for de som er hardt rammet av periodontitt er det ikke tvil. Skattedirektoratet har sendt en epost til oss i dag som setter all tvil til side. Se nedenfor. Det som ellers er hyggelig er at Skattedirektoratet, Helsedirektoratet og Fylkeslegene fra nå av vil snakke med en stemme slik at all forskjellsbehandling vil bli borte.

Vi takker også advokat Tore Sveen som har gitt oss råd under veis.

Nedenfor har vi limt inn Skattedirektoratets epost:

Fra: Skevik, Heidi
Sendt: 20. august 2010 16:00
Til: info@tannreiser.no Kopi: Emne: Særfradrag - tannbehandling i utlandet

Hei igjen

Til orientering har Skattedirektoratet i dag sendt dere et felles tilsvar på varselet om rettssak på vegne av Skatt øst, Skatt vest og Skatt nord.

Vi kan opplyse om at sakene vil bli endret til skattyters gunst, og i tråd med tidligere brev av 7. desember 2009 under forutsetning av at de øvrige vilkår for særfradrag er oppfylt i skatteloven § 6-83 første og annet ledd.

Skattedirektoratet vil på nytt legge ut informasjon om regelverket på vårt skattenett, samt henvise til Lignings-ABC hvor denne problemstillingen er omhandlet. Helsedirektoratet vil på sin side utarbeide felles retningslinjer til bruk ved fylkesmannens behandling av slike saker, i tråd med Skattedirektoratets brev av 7. desember 2009.

Når det gjelder de to andre sakene dere har fått til vurdering, må skattyter klage på sin ligning. Dersom dette er saker som er identiske med de ovennevnte bør de ta kontakt direkte med sitt skattekontor, og vise til korrespondansen vedrørende de fire ovennevnte saker.

Mvh
Heidi Skevik

Trekk fra på skattenhttp://www.tannreiser.no/index.php?option=com_content&view=article&id=134:finale-i-skattesaken&catid=33:tannbloggen&Itemid=273