Fiskeri- og kystdepartementet

Endring av lasteromsvolum som størrelsesbegrensning for kystfartøy

Nyhet   •   sep 07, 2010 08:28 CEST

Endring av lasteromsvolum som størrelsesbegrensning for kystfartøy
Fiskeri- og kystdepartementet har besluttet å erstatte tidligere regel og forvaltningspraksis for kystfiskefartøy om en øvre grense for lasteromsvolum på 300 kbm og en øvre grense for andre rom på 200 kbm, med én grense for fartøyets samlede romvolum på 500 kbm.

Den nye grensen for fartøyets lasteromsvolum på 500 kbm innebærer at alle rom som kan nyttes til føring av fangst, og de rom som tidligere måtte stå i et rimelig forhold til disse, må være under 500 kbm. En samlet grense vil fjerne flere vanskelige vurderingstemaer for forvaltningen og næringen, og sikre en mer forutsigbar og enhetlig behandling av denne type søknader.

- Endringen av grensen for øvre lasteromsvolum er ikke ment å skulle medføre endringer i ressursandelene for de ulike flåtegruppene. Disse ligger fast. Den enkelte fartøyeier vil også i fremtiden måtte være forberedt på at det blir fastsatt regler om adgang til å fiske i ulike områder som er basert på fartøyets lengde. Slike regler vil måtte respekteres, uansett hvilken gruppe fartøyet tilhører i reguleringssammenheng, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg Hansen.

Kontaktpersoner:
Avdelingsdirektør Vidar Landmark 22 24 63 69
Rådgiver Ingrid Vikanes 22 24 63 68