Sjøfartsdirektoratet

Endring i forskrift knyttet til rapport om verne- og miljøarbeid om bord

Nyhet   •   jan 13, 2010 09:54 CET

En samlet rapport om verne- og miljøarbeid om bord skal utarbeides innen 31. januar for det foregående kalenderåret. Rapporten skal kun sendes til Sjøfartsdirektoratet ved forespørsel.

Direktoratet har de siste ukene fått inn flere rapporter, noe som kan tyde på at ikke alle er klar over endringen som innebærer at rapportene kun skal sendes inn på forespørsel.

Endring av forskrift: Forskrift av 1. januar 2005 nr.8 om arbeidsmiljø, sikkerhet og helse for arbeidstakere på skip.

Ved inspeksjon fra Sjøfartsdirektoratet skal rapporten for foregående år vises frem. Kopi av rapporten skal tas inn i AMUs protokoll, VOs vernebok og sendes til rederiet.