Fiskeri- og kystdepartementet

Endring i reglene for samfiske

Nyhet   •   feb 10, 2011 09:48 CET

- På bakgrunn av en ny vurdering av samfiskeordningen for fartøy under 11 meter i fisket etter torsk, hyse og sei, har jeg besluttet å endre årets samfiskeordning slik at eier av to fartøy tillates å drive samfiske med egne fartøy, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Samfiske innebærer at et fartøy kan fiske hele eller deler av en kvote som er tildelt et annet fartøy. – Ved å tillate samfiske legger man til rette for et driftsgrunnlag som gir økonomi til å være to fiskere også om bord på de minste båtene. Det bidrar til større trygghet under utøvelsen av fisket. I år som i fjor er også en del av ordningens formål å bidra til bedre lønnsomhet. Denne muligheten åpner jeg nå også for den som eier to fartøy, sier fiskeri- og kystministeren.

Adgangen til samfiske for fartøy med samme eier gjelder bare for fartøy med samme eier før 1. januar 2011. Dersom det blir en samfiskeordning også i 2012, vil denne skjæringsdatoen gjelde også da.

Kontakt:
Pressevakt 22 24 66 99

Se også:

Regulering av fisket etter torsk, sei og hyse nord for 62°N i 2011
(pressemelding fra Fiskeri- og kystdepartementet - 21.12.2010)

Samfiske i fisket etter torsk i 2011
(Fiskeridirektoratet - 29.12.2010)