Mattilsynet gammel

Endring i tilsetningsstoff-forskriften er fastsatt

Nyhet   •   feb 09, 2010 08:53 CET

Det er nå fastsatt MRL-verdier for innhold av koksidiostatika i visse animalske næringsmidler. Grenseverdiene gjelder for uunngåelig kryssforurensing med koksidiostatika og er implementering av EU-regelverk.

Da fôrindustrien produserer fôrblandinger med og uten tilsatt koksidiostatika på samme produksjonslinje, kan det finnes uunngåelige rester av koksidiostatika i fôrvarer der det ikke skal forekomme. Det er satt grenser for slik kontaminering av fôr i direktiv 2009/8/EF. Videre er det fulgt opp med å sette grenser for innhold av uunngåelige rester av koksidiostatika i animalske næringsmidler etter krysskontaminering av fôret ved forordning (EF) 124/2009.

De fastsatte MRL-verdiene gjelder visse animalske næringsmidler, for de koksidiostatika som er godkjent brukt i Norge, og de er nå tatt inn i tilsetningsstoff-forskriften. De finnes i vedlegg 1 pkt. 4 og i vedlegg 2 pkt. 5. Animalske næringsmidler som inneholder koksidiostatika over grenseverdiene er forbudt å omsette.

Endringen trådte i kraft 1.2.2010.

Kontaktpersoner:
seniorrådgiver Ingunn Ormstad, seksjon landdyrhelse og fôr, tlf. 23 21 68 77
seniorrådgiver Hans Birger Glende, seksjon landdyr og dyrehelsepersonell, tlf. 64 94 43 8