Justis- og politidepartementet

Endringer i departementsstrukturen fra nyttår

Nyhet   •   des 20, 2009 23:17 CET

Det er i statsråd i dag besluttet enkelte endringer i departementsstrukturen fra 1. januar 2010. Disse ble varslet da regjeringens sammensetning ble endret 20. oktober i år, da det også ble gjort endringer i ansvarsfordelingen mellom statsrådene. De budsjettmessige følgene av endringene for 2010 er innarbeidet i statsbudsjettet.

Justis- og politidepartementet får overført innvandringssakene, med unntak av arbeidsinnvandring, fra det tidligere Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Les mer på nettsidene til Statsministerens kontor.