Finansdepartementet Norge

Endringer i forskrift om verdipapirfondforvaltningsgodtgjørelse

Nyhet   •   des 15, 2009 09:33 CET

Finansdepartementet har i dag fastsatt endringer i forskrift 21. desember 2007 nr. 1776 om differensiering av forvaltningsgodtgjørelsen for verdipapirfondsandeler. Endringene vil gi forvaltere av verdipapirfond adgang til å tilby andelseiere satser for rabattert forvaltningsgodtgjørelse som vil gjelde for hele innskuddet i fondet, altså slik at rabatttsatsen gjelder fra første krone. Rabattsatsen kan beregnes ut fra størrelsen på det samlede innskuddet i fondet. Etter gjeldende forskrift kan det bare tilbys rabattsatser for de delene av innskuddet som ligger innenfor visse innskuddsintervaller.

Ved å åpne for enklere rabattmodeller, vil endringene i forskrift om differensiering av forvaltningsgodtgjørelse redusere den økonomiske motivasjonen til å differensiere forvaltningsgodtgjørelse ved å opprette to eller flere fond som er like, men som har forskjellige satser for minimumsinnskudd. Departementet har lagt vekt på at de nye reglene vil legge til rette for økt effektivitet i norsk verdipapirfondsforvaltning, bl.a. fra stordriftsfordelene ved færre fond. Regelendringene vil dessuten kunne bidra til mer oversiktlige priser i markedet, noe som igjen vil legge til rette for økt konkurranse og lavere kostnader.

De nye reglene trer i kraft 1. januar 2010.

Les forskriften her: Forskrift om endring av forskrift 21. desember 2007 nr. 1776 om differensiering av forvaltningsgodtgjørelsen for verdipapirfondsandeler

Differensiert forvaltningsgodtgjørelse mv. er nærmere omtalt i rapport fra Kredittilsynet 4. november 2008 om konkurransen og effektiviteten i markedet for verdipapirfond og andre spareprodukter.