Landbruks- og matdepartementet

Endringer i tilskuddsatsene under RÅK-ordningen

Nyhet   •   nov 16, 2010 08:53 CET

Den 12. november 2010 fastsatt Landbruks- og matdepartementet endringer i tilskuddsatsene under RÅK-ordningen (råvareprisutjevning for bearbeidede jordbruksvarer). Endringene trer i kraft 1. januar 2011.

Høringsmøtet om saken ble avholdt i departementet 25. oktober 2010 basert på et tidligere oversendt høringsnotat. På møtet deltok Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsk Landbrukssamvirke, Hoff Norske Potetindustrier BA, Tine BA, Nortura SA, NHO Mat og Drikke, Kraft Foods, Orkla Brands og Statens landbruksforvaltning.

Forsidebilde: Ost. Foto: Tom Haga