Nærings- og handelsdepartementet

Enklere tilgang til Kina

Nyhet   •   jan 25, 2010 09:49 CET

Små- og mellomstore bedrifter i EØS kan nå enkelt få tilgang til hvilke standarder som gjelder på det kinesiske markedet. En europeisk-kinesisk informasjonsportal med standarder ble lansert 20. januar.

I første omgang dekker portalen standarder innen miljøvern, elektrisk utstyr, maskiner og medisinsk utstyr. Portalen vil utvikles videre i tiden fremover.
På europeisk side er det Europakommisjonen, EFTA-sekretariatet og de europeiske standardiseringsorganisasjonene som har ansvar for prosjektet.

Mer informasjon finnes på EFTAs hjemmesider http://www.efta.int/content/eea/mou-standardisation-information-platform. Lenke til informasjonsportalen: http://www.eu-china-standards.eu/