Amesto Norge

Entrepreneur of the year

Nyhet   •   okt 01, 2016 17:07 CEST

Amestos CEO Arild Spandow er nominert Ernst & Youngs kåring Entrepreneur of the year (EOY). Kåringen er verdens største vekstskaperprogram med kåringer i over 50 land. I år arrangeres det for 12. gang.

Arild Spandow nominert til Entrepreneur of the yearProgrammet er etablert for å motivere mennesker som bidrar med ideer, satser kapital og yter egeninnsats for å skape varige verdier og arbeidsplasser.

- At E&Y ønsker å nominere meg for dette synes jeg er en stor ære. For Amesto og alle som bidrar til å bygge selskapet er dette en anerkjennelse av hardt og godt arbeid. Jeg tror en av årsakene til at vi er nominert til Entrepreneur of the year er at vi lever og ånder for grunnprinsippene i kåringen. Vi verdsetter ideer. Både egne og andres. Det er nedfelt i våre grunnverdier. Som eiere har vi valgt å investere både tid og kapital i det vi tror på, og vi har definitivt et langsiktig perspektiv. I tillegg har vi i år også etablert Amesto Global, og med det tatt våre ideer og ambisjoner til et nytt, globalt nivå.

Alt handler om å skape verdi gjennom langsiktige investeringer Spabogruppen, som er morselskapet til virksomhetene våre er et familieeid selskap, der både Thor (far), Jan (bror), Ariane (søster) og Arild Spandow er aktive eiere.

- Vi har et generasjonsperspektiv på verdiskapning. På mange måter kan man kan kalle oss seriegründere. Vi er ikke spekulanter, men utviklere og forvaltere, som bygger opp nye forretningsområder, eller kjøper opp og utvikler mindre virksomheter, sier Arild.

Hva skjer videre i konkurransen
Det startet med 220 000 registrerte norske aksjeselskaper. Av dem ble 3000 identifisert som vekstselskaper og 300 plukket ut til videre kvalifisering. Etter en ny utsilingsprosess gjennomførte man 70 dybdeintervjuer for å sitte igjen med kandidater til 6 regionskåringer.

Akkurat nå er det 54 kandidater igjen som er nominert til årets vekstskaper. I kategorien Arild Spandow er nominert i, region Øst, er det 19 kandidater som er nominert til finalen. I løpet av oktober blir 19 til 1 regionsvinner. Deretter skal man kåre en finalist som går videre til den internasjonale finalen.

- Det blir spennende å se hvor langt vi kommer i kåringen. Uansett håper jeg dere oppfatter nominasjonen som et klapp på skulderen for oss alle i Amesto.