Utenriksdepartementet

EØS-midlene viktig for NGO-miljøet i sentral Europa

Nyhet   •   sep 13, 2010 09:39 CEST

En uavhengig rapport slår fast at EØS-midlene har gitt et sentralt bidrag til det sivile samfunn i Sentral- og Øst-Europa. Nå lanseres det en åpen nettbasert konsultasjonsrunde der frivillige organisasjoner inviteres til å bidra med forslag til forbedring og videreføring av Norges bidrag.

EØS-midlene har spilt en viktig rolle i å fylle tomrommet etter at andre internasjonale donorer har trukket sin støtte til det sivile samfunnet i Sentral-Europa etter at disse landene ble medlem av EU. NGO-fondene under EØS-midlene har vært godt organiserte, effektive, signifikante og synlige bidrag til den frivillige sektoren i Sentral- og Øst-Europa. Dette er blant konklusjonene i en ny, uavhengig rapport om NGO- innsatsen til EØS-midlene, utført av PITIJA svetovanja d.o.o.

Effektive og innovative prosjekter

EØS-midlene 2004-09 støtter totalt 19 NGO-fond i tolv land med til sammen rundt 85 millioner euro. Fondene har bidratt til innovativ virksomhet og rettet oppmerksomhet mot ulikheter i samfunnet og situasjonen til minoriteter. NGO-ene har også fått styrket sin kapasitet til å øke den frivillige aktiviteten i samfunnet, samt å drive holdningsskapende arbeid.

Om lag 2 000 små og store prosjekter har mottatt støtte fra NGO-fondene. Flertallet av disse handler om demokratiarbeid, menneskerettigheter, anti-diskriminering og inkludering av minoriteter. Miljø og klima, helse og barnehelse samt bevaring av kulturarv har også vært tema som er støttet gjennom NGO-fondene.

Polen har vært største mottaker i perioden 2004-2009, med hele 44 prosent av NGO-midlene. Tsjekkia, Ungarn, Latvia, Litauen, Romania og Slovakia fikk mellom 5 og 10 millioner euro hver, mens Bulgaria, Kypros, Estland, Portugal og Slovenia mottok mellom 1,5 og 2,3 millioner i hvert land.

Norge vil styrke sin innsats til NGO-sektoren gjennom EØS-midlene i perioden 2009-14. Minst 100 millioner euro vil bli gjort tilgjengelig for NGO-fond, men den totale støtten er forventet å bli betydelig høyere da NGO-er også vil kunne motta støtte innen andre programmer som etableres gjennom EØS-midlene.

Nettbasert konsultasjonsrunde

Rapporten tar også opp flere utfordringer som er viktige nå som NGO-fondene for EØS-midlene for 2009-14 skal planlegges. Behov for å fokusere innsatsen, lette rapporterings- og styringssystemet og skape klarere retningslinjer for samarbeid med norske partnere, er noen av disse utfordringene.

Utenriksdepartementet har derfor invitert NGO-miljøet, både i giver- og mottakerlandene, til en åpen, nettbasert konsultasjonsprosess der deltakerne selv kan komme med sine egne syn på hva som bør videreføres og hva som kan forbedres med dagens støtteordninger.

Den åpne konsultasjonsprosessen lanseres i dag og er åpen i seks uker frem til 22. oktober. Det skjer ved å logge seg på her.