Miljøverndepartementet

Erfaringskonferanse om rovviltsikre gjerder

Nyhet   •   nov 24, 2010 09:19 CET

- Det var veldig nyttig å høre sauebønder fortelle om sine erfaringer med rovviltsikre gjerder, sa statssekretær Heidi Sørensen. Hun innledet på en konferanse på Gardermoen 23. november om erfaringer med rovviltsikre gjerder.

- Konferansen var et viktig ledd i arbeidet vi må gjøre for å forskriftsfeste standarden for bruk av rovviltsikre gjerder, og blant annet som følge av at liberaliseringen av nødvergebestemmelsen også omhandler dette temaet spesifikt, sier Sørensen.

Sauebøndene som delte sine erfaringer med rovviltsikre gjerder, var Reidar Hansen fra Åmot kommune, Knut Erik Himle fra Lierne kommune, Merete Furuberg fra Grue kommune og Per Johan Talåsen fra Trysil kommune. I tillegg deltok representanter fra relevante næringsorganisasjoner, interesseorganisasjoner, forskere, fylkesmenn, landbruksforvaltning og miljøforvaltning på konferansen, som ble arrangert av Direktoratet for naturforvaltning.


Statssekretær Heidi Sørensen ved et rovdyrsikret gjerde i Åmot kommune. Foto: Miljøverndepartementet.

Les Heidi Sørensens foredrag

Se programmet for konferansen (pdf)