Miljøverndepartementet

Erik Solheim og Lisbeth Berg-Hansen besøker Vossovassdraget og sjømatbedrifter i Hordaland

Nyhet   •   feb 14, 2011 09:06 CET

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim og fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen besøker onsdag 16. februar Vossovassdraget og sjømatbedrifter i Hordaland. På turen vil de to ministrene få en orientering om forholdene for villaks og havbruk i denne regionen.

Pressen inviteres til å delta på turen. Av hensyn til buss- og båttransport er frist for påmelding tirsdag 15. februar kl 12.00.

Påmelding til kommunikasjonssjef i Fiskeri- og kystdepartementet Anne-Berit Herstad mob. 970 81 522 (e-post: ) eller kommunikasjonsrådgiver i Miljøverndepartementet Tone Hertzberg mob. 911 91 313 (e-post:  )

Program:

08.20 Avgang med buss fra Flesland. Kjører mot Bolstadøyri (71 km), med orientering fra bussen om villfisk og oppdrett i dette området.

09.30 Ankomst Bolstadøyri. Orientering ved elvekanten fra Oddbjørn Helland, leder i Osterfjord villfisklag og grunneier til Bolstadelva. Tema: Konsekvenser for næring og kultur av at Vossolaksen er borte.

09.50 Avgang fra Bolstadøyri. Kjører mot Dale (11 km).

10.05 Ankomst Daleelva. Kort orientering fra elvebredden av Inge Sandven, leder av Dale jakt- og fiskarlag, om forvaltningen av Daleelva.

10.25 Ankomst BKK (Bergenshalvøens kommunale kraftselskap) sitt kurssenter ved Daleelva

10.30 Orientering om redningsaksjonen for Vossolaksen, v/Bjørn Barlaup, Uni Miljø ved Universitetet i Bergen og Cato Lyngøy, Vossolauget. Enkel servering og mulighet for separatintervjuer.

11.15 Avgang fra Dale. Kjører til Lerøy Fossen på Osterøy (47 km)

12.00 Ankomst Lerøy Fossen AS. Orientering om bedriften og omvisning på slakteri og videreforedling.

13.00 Gå om bord i båt for transport til havbrukslokalitet. Lunsj. Presentasjoner fra Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Lerøy Seafood Group ASA.

14.00 Ankomst lokalitet Skjærholmen v/ Flesland. Omvisning på fôrflåte og informasjon om drift.

14.45 Avgang fra lokalitet til Flesland kai

15.00 Ankomst Flesland kai