Landbruks- og matdepartementet

Erstatningssaker etter naturskadeloven

Nyhet   •   nov 30, 2011 10:57 CET

Pinseflommen har medført skader på svært mange eiendommer i mange kommuner i Gudbrandsdalen.
Flomskadene har ført til store utfordringer for berørte kommuner og grunneiere. I tillegg har flommen medført et omfattende takseringsarbeid av skadene for lensmennene.

Etter naturskadeloven er det eier som har krav på erstatning. Statens landbruksforvaltning (SLF) har imidlertid mottatt mange erstatningssøknader hvor det er andre enn eier som har søkt om erstatning. Det er også innsendt erstatningssøknader med takseringsgrunnlag som omfatter produksjonsenheter som består av flere eiendommer med ulike grunneiere. Det har ført til at søknadene ikke er blitt godkjent.

-Pinseflommen har skapt en vanskelig situasjon, og jeg ønsker at erstatningssakene kan løses på en rask og hensiktsmessig måte , uttaler statsråd Lars Peder Brekk.

Kommunenes utfordringer og behandling av erstatningssøknader ble nylig diskutert på et møte mellom statssekretærer fra flere departementer, Fylkesmannen i Oppland og ordførere fra flere kommuner i Gudbrandsdalen.

-Som en oppfølging av møtet har jeg kommet til at saker som dette kan løses ved at leietaker etter fullmakt fra eier kan søke om erstatning på vegne av eieren. Dette innebærer at fullmaktshaveren også kan få utbetalt erstatningsbeløpet når skaden er utbedret. Dersom det kommer på plass slik fullmakt, vil de fleste av de innsende erstatningssøknadene kunne behandles uten ny taksering."

Brevet til Nord-Fron kommune