Utenriksdepartementet

Et lysglimt i kampen mot korrupsjon

Nyhet   •   feb 04, 2011 09:17 CET

Korrupsjon er et omfattende problem i Afghanistan. Integrity Watch Afghanistan er en av få organisasjoner som klarer å sette problemet på dagsorden og bidra til korrupsjonsbekjempelse, - med støtte fra Norge.

Norge, sammen med det internasjonale samfunnet, legger hele tiden press på afghanske  myndigheter for å bekjempe korrupsjon. Til tross for dette oppleves til tider manglende politisk vilje til å ta tak i problemene. Dette er derfor et felt hvor det er et stort behov for det afghanske sivile samfunnet til å spille en rolle. På tross av problemets omfang var det lenge ingen afghanske frivillige organisasjoner som jobbet mot korrupsjon.

Integrity Watch Afghanistan ble startet i mai 2006 og var den første frivillige organisasjonen i Afghanistan med et eksplisitt fokus på å bekjempe korrupsjon. Den norske ambassaden i Kabul var den første som ga de støtte og har, som største giveren de siste årene, i stor grad vært med på å bygge opp organisasjonen.

I løpet av disse årene har Integrity Watch Afghanistan oppnådd flere resultater:

  • Gitt ut både generelle rapporter om korrupsjon i Afghanistan og mer spesifikke rapporter om for eksempel gruveindustrien. Disse rapportene går for å være de beste på feltet i Afghanistan og har blant annet blitt brukt av BBC, Washington Post, Wall Street Journal, France 24, og National Public Radio som grunnlag for reportasjer og artikler.
  • Gjort forskning og undersøkelser på korrupsjon i samtlige provinser i Afghanistan.
  • Foruten på engelsk, gis deres rapporter også ut på dari og pashto for å være mest mulig tilgjengelig for lokalbefolkningen.
  • Fremmet 30 konkrete forslag til afghanske myndighetene om hvordan de kan redusere korrupjsonsrisikoen.
  • Arbeidet sammen med det afghanske gruveministeriet med å publisere gruvekontrakter.
  • Vært med på å bygge opp et mer aktivt miljø innenfor det afghanske sivile samfunnet på antikorrupsjon.

Integrity Watch er nå den ledende og mest kompetente frivillige organisasjonen som fokuserer på korrupsjon i Afghanistan. På grunn av den posisjonen som Integrity Watch har opparbeidet seg, vil nå flere andre land støtte organisasjonen framover.

Korrupsjon er fremdeles et svært stort problem og på de fleste internasjonale rankinger har Afghanistan falt de siste årene. Dette understreker det store behovet for at det internasjonale samfunnet fortsetter å arbeide hardt mot korrupsjon i Afghanistan. Videre er det viktig at dette ikke bare blir en agenda som det internasjonale samfunnet driver, men at kravet om at afghanske myndigheter intensiverer sin kamp mot korrupsjon også kommer fra landets egne innbyggere og gjennom det afghanske sivile samfunnet. Her har organisasjoner som Integrity Watch en avgjørende rolle.