Kunnskapsdepartementet

Et nytt moderne kunnskapsbygg for Bergen

Nyhet   •   sep 22, 2010 08:59 CEST

Statsråd for forskning og høyere utdanning Tora Aasland la i går ned grunnsteinen til et nytt bygg for Høgskolen i Bergen. Når bygget står ferdig vil det bli blant Norges største høyskolecampuser.

Høgskolen i Bergen ble etablert 1. august 1994 på bakgrunn av den nye høgskoleloven. Det var en sammenslåing av 8 skoler lokalisert på 11 ulike steder. Fra semesterstart 2014, 20 år etter, vil det være én høyskole på én campus. Nybygget skal ha rom for 4 400 samtidig tilstedeværende studenter og 500 lærere.

Kostnadsrammen for prosjektet er 2,3 milliarder kroner (prisnivå per juli 2010). Statsbygg skal på vegne av Kunnskapsdepartementet forestå utbyggingen, og bevilgning ble gitt over statsbudsjettet i 2009. Byggestart for riving og grunnarbeider var i januar 2010, og forventet ferdigstillelse er i august 2014.

-Dette blir blant Norges største høyskolecampuser og å samle ulike miljøer byr på utfordringer. Både det organisatoriske og mellommenneskelige, samarbeidsevne og vilje, blir satt på prøve. Å utvikle en felles og inkluderende kultur der studenter og ansatte utfordres faglig, trives og utvikler seg, er det aller viktigste i en slik prosess. Jeg ønsker dere lykke til, sa statsråd Tora Aasland under grunnsteinsnedleggelsen på Kronstad i Bergen.