Helse- og omsorgsdepartementet

Et samfunn som mestrer hiv

Nyhet   •   des 01, 2009 17:27 CET

Kronikk i forbindelse med verdens aidsdag 1. desember

Å leve med hiv og aids i Norge behøver ikke å være annerledes enn å leve med en annen kronisk sykdom – takket være effektiv medisinsk behandling. Men virkeligheten er ikke alltid slik. Mange hiv-positive føler seg utstøtt, merket og annerledes. Derfor holder de tett om at de er smittet. De tier, skjuler, avslår og unngår – fordi det koster for mye å kjempe mot folks ofte negative holdninger.

  • Rigmor Aasrud, Arbeidsminister
  • Audun Lysbakken, Barne-, likestillings- og inkluderingsminister
  • Anne-Grete Strøm-Erichsen, Helse- og omsorgsminister
  • Knut Storberget, Justisminister
  • Tora Aasland, Forsknings- og høyere utdanningsminister
  • Erik Solheim, Miljø- og utviklingsminister

Verdens aidsdag 1. desember handler om å knuse fordommer, og skape et samfunn som mestrer hiv. Et samfunn som møter sykdommen med åpenhet, som satser på forebygging, tilbyr effektiv medisin til alle som trenger det, inkluderer hiv-positive i arbeidslivet, satser på forskning og tar internasjonalt ansvar.


Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen i samtale med hiv-smittede Willy-Freddy Shanti på verdens hiv-dag 1. desember. Flere bilder til nedlasting på Flickr.

Et samfunn som mestrer hiv satser på forebygging og en trygg seksualitet. Vi ønsker at det skal bli lettere å ta initiativ til samtaler om seksualitet og risiko for smitte. Det gjelder helsepersonell i helsestasjon, skoler, bedrifter og sykehus, men også familie, venner og kolleger på arbeidsplassen som fanger opp rusmisbruk og psykisk ubalanse. Dette kan være signaler på risikabel seksualatferd, og vi må ha motet til å bry oss. Derfor skal vi utvikle metoder og veiledere for slike samtaler og satse på seksualundervisning i skolen. I november sendte Utdanningsdirektoratet ut et nytt ressurshefte om seksualundervisning i grunnskolen.

Et samfunn som mestrer hiv satser på mennesker som er sårbare for hiv. Viruset sprer seg i sårbare grupper som menn som har sex med menn, enkelte grupper innvandrere, menn med seksuell kontakt i utlandet og rusmisbrukere. Vi må legge vekt på livsbetingelser for de som lever med hiv. Arbeid er en slik livsbetingelse. Norsk arbeidsliv har store utfordringer med å inkludere hiv-smittede, men også internasjonalt har Norge et pådriveransvar.

Et samfunn som mestrer hiv har åpenhet på dagsorden. Uvitenhet og mangel på kunnskap øker frykten for hiv. Frykt fører igjen til negative holdninger. Jo sterkere fordommene er, jo vanskeligere er det å være åpen om smitten. Derfor er det mange med hiv som ikke oppsøker hjelp og støtte. Men det er gjennom åpenhet sykdommen kan avmystifiseres, og at nye hiv-positive kan få det lettere enn sine forgjengere. Til tross for fordommer forteller mange at de blir møtt med aksept som åpen hivpositiv.

Et samfunn som mestrer hiv satser på kunnskap. Det er gjennom forskning vi håper å kunne kurere sykdommen i framtiden. Like viktig er det at forskningsresultater kan brukes til å tilbakevise feilaktige oppfatninger om smittefare.

Et samfunn som mestrer hiv tar også internasjonalt ansvar. Mens vi i Norge kan tilby effektiv behandling til 100 prosent av dem som er smittet, er det bare 40 prosent på verdensbasis som får tilbud om hjelp i primærhelsetjenesten. Vi har ansvar for at dette gapet i sosiale helseforskjeller blir mindre, gjennom målrettet bistandspolitikk. Det gjelder i stor grad helsetjenester, men like viktig er det å bidra til å befeste grunnleggende rettigheter som likestilling mellom kjønnene, utdanning og seksuell og reproduktiv helse.

Menneskeverd, levekår og livskvalitet rammes på grunn av uvitenhet, fordommer, diskriminering og angst – ikke på grunn av viruset. Medisinsk utvikling har gjort det utenkelige mulig – å leve et langt liv med viruset i kroppen. Med åpenhet om sykdommen skal vi snu fordommene til aksept og mestring. Vi skal skape et samfunn som mestrer hiv.