Helse- og omsorgsdepartementet

Etablerer regional kompetanse på astma og allergi

Nyhet   •   nov 18, 2010 13:46 CET

Det skal opprettes tverrfaglige regionale kompetansemiljøer på astma og allergi. – Det skal gi personer som lider av astma eller allergi bedre oppfølging, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Som en oppfølging av nasjonal strategi for astma- og allergisykdommer gir nå helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen de regionale helseforetakene i oppdrag å etablere et tverrfaglig regionalt kompetansemiljø for astma og allergi.

Disse skal gi rådgivning og opplæring til den lokale helsetjenesten, for å sikre et best mulig behandlingstilbud lokalt for den enkelte pasient.

– Målet er å sørge for et tettere samarbeid mellom fagfolkene, for å sikre at pasientene får rett diagnose og avdekke eventuell feilbehandling. Jo tidligere vi avdekker sykdom og setter inn tiltak, jo bedre både for pasienten og for samfunnet. Dette er helt i tråd med samhandlingsreformen, sier helse- og omsorgsministeren.

Kompetansemiljøene skal bedre kunnskapen om astma og allergi både i sykehus og ute i kommunene.

– Kommunene vil med dette få både faglig veiledning og støtte til oppfølging av sykdommer som rammer mange nordmenn, sier Anne-Grete Strøm-Erichsen.