Bergen lufthavn, Flesland

Etablerer taxisystem på Flesland og Sola

Nyhet   •   apr 14, 2016 15:02 CEST

- Vi ønsker bedre trafikkforhold utenfor lufthavnene, og velger nå å innføre ordningen til tross for at vi ikke har lyktes å bli enige med drosjenæringen om finansieringen. Vi har gode erfaringer med tilsvarende løsninger fra andre lufthavner, og ønsker ikke å vente lengre med å få et like godt og ryddig tilbud til de reisende også i Bergen og Stavanger, sier konserndirektør Egil Thompson i Avinor.

Ingen betaling

Avinor har ikke lyktes å bli enige med Norges Taxiforbund om finansiering av ordningen. Avinor velger derfor i denne omgang å innføre ordningen uten å kreve noen form for betaling fra drosjene.

- Nå er det viktigste for oss at vi kommer i gang med å bedre trafikkforholdene utenfor lufthavnene, og gi et best mulig tilbud til de reisende. Derfor legger vi nå opp til at alle registrerte drosjer kan benytte ordningen uten å betale noe ved oppstart eller forplikte seg til betaling i framtiden, sier Thompson.

Avinor vil fortsette arbeidet med å sikre finansiering av løsningen, og legger opp til å fortsette dialog med næringen ved hver enkelt lufthavn om hvordan ordningen kan bli best mulig – både med hensyn til kostnader, drift og service til våre felles passasjerer. Dersom en betaling skal innføres, vil det kreve nye avtaler med den enkelte drosjeeier eller løyvehaver.

Etablerer venteplass

For å gi best mulig trafikkforhold på flyplassene, ønsker Avinor å etablere en venteplass for drosjer. På den måten sikrer vi å ha tilstrekkelig, men ikke for mange, drosjer tilgjengelig utenfor terminalen.

- Vi ønsker å legge best mulig til rette for at flypassasjerene får kortest mulig vei til drosjer og annen kollektivtrafikk. Det er i dag tilsvarende løsning på Oslo Lufthavn, samt ved lufthavnene i Trondheim, Tromsø og Bodø. Vi ser at slike løsninger gir en tryggere trafikkavvikling, og gir flypassasjerene et mer oversiktlig bilde av kollektiv- og drosjetilbud, sier Thompson.

Bedre service

Servicen ovenfor passasjerene, styrkes også med en taxivert. Denne skal legge til rette for drosjevalg, og bistå reisende med å bestille fasiliteter som barnesete, skistativ eller spesielle biler. Ikke minst skal taxiverten sørge for at det til enhver til et tilstrekkelig antall taxier ved utgangen av flyplassbygget.