Forsvarsdepartementet Norge

Ett skritt videre for svensk-norsk forsvarssamarbeid

Nyhet   •   des 10, 2009 09:02 CET

Norge vil, i tett samarbeid med det svenske forsvaret, anskaffe nytt artilleri til Hæren. Tirsdag 8. desember 2009 ble det signert en avtale om industriell balanse i samarbeidet mellom de to landene.


Ekspedisjonssjef Leif Lindbäck og kontreadmiral Leif Nylander

Industriell balanse innebærer at begge lands forsvarsindustri er involvert i gjennomføringen av prosjektet.

Et vesentlig skritt videre
Avtalen ble signert av sjef for materiellanskaffelser i Försvarsmakten, kontreadmiral Leif Nylander, og materielldirektør i Forsvarsdepartementet, ekspedisjonssjef Leif Lindbäck. – Jeg er meget glad for at denne avtalen nå er undertegnet. Den er et helt vesentlig skritt på veien mot felles anskaffelse av artilleri, presiserer Lindbäck.

Det skal til sammen anskaffes inntil 48 kanoner, 24 til hvert land. Prosjektet vil gi Hæren et nytt, moderne artilleri til erstatning for det eldre og vedlikeholdskrevende materiellet fra slutten av 60-tallet. I tillegg til utvikling av felles artillerisystem, omfattes også utdanning, trening, øving og logistikk av samarbeidet.

Økt operativ effekt
Flernasjonalt samarbeid er et viktig virkemiddel for å opprettholde bredden og dybden i de ulike lands militære kapasiteter.
- Den overordnede målsettingen med dette prosjektet er å oppnå betydelig økt operativ effekt, i tillegg til økonomisk og industriell gevinst, avslutter Lindbäck.