Justis- og politidepartementet

Etterlyste personer i Norge

Nyhet   •   feb 16, 2010 17:13 CET

NRK melder at det finnes 4600 straffedømte som er etterlyst i Norge. Det er ikke i nærheten av å være riktig. De faktiske forhold kan lett leses ut av statistikken.

Det stemmer at 4600 personer for tiden er etterlyst i Norge, men det er ikke ensbetydende med at vi har 4600 kriminelle som får gå fritt rundt. Kun et fåtall saker i statistikken gjelder personer som har unndratt seg soning eller rømt. Over 3000 av de som er etterlyst, skal ikke inn i fengsel. 1250 personer er kun etterlyst for at politiet skal forkynne et dokument, for eksempel en dom, for dem. I tillegg har vi gjennomført en DNA-reform, og derfor er det blant de etterlyste rundt 500 personer som skal inn å avlegge DNA-prøver. En stor andel av de etterlyste er personer som kalles inn for å sone/betale bøter, og de fleste av disse velger å betale boten når de blir innkalt til soning.

Dette vet NRK. Likevel velger NRK å fremstille saken som om myndighetene gjør lite med at "4600 straffedømte personer" får gå fritt. Og NRK skriver videre: "Fra september 2008 til i dag har antall kriminelle på frifot i Norge økt med 1000 personer."

Jo mer alvorlig forhold en person er etterlyst for, jo mer vil politiet gjøre for å oppspore vedkommende. Politiet har registre over etterlyste personer. Dette betyr at om politi i ett distrikt treffer på en person i forbindelse med sitt arbeid, vil de ha mulighet til å sjekke om personen er etterlyst for andre forhold andre steder. Slik kan man fange opp etterlyste på tvers av politidistrikter.

Etter at Justisdepartementet har påpekt disse feilene, har NRK valgt å gjøre enkelte endringer i sin artikkel.