Landbruks- og matdepartementet

EU: Forbud mot fiskemel til drøvtyggere

Nyhet   •   jan 13, 2010 17:23 CET

EU: Norge vil gjennomføre forbud mot fiskemel i drøvtyggerfôr. - Men vi vil fortsette arbeidet med å få internasjonal aksept for fiskemel som en trygg fôrråvare også for drøvtyggere, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

Siden 2002 har Norge med faglig begrunnelse unnlatt å gjennomføre EØS-avtalens forbud mot å fôre storfe og småfe med fiskemel. ESA har  startet formelle prosedyrer for å følge opp at fôrforbudet også gjennomføres i Norge.

Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk er kommet til at saken er best tjent med å ikke utfordre EU og ESA i denne saken nå. Men målet om å få benytte fiskemel som drøvtyggerfôr står fast.

Dette er meddelt ESA i brev 12. januar.

- Beslutningen om å iverksette dette forbudet nå, gjør jeg etter en grundig og helhetlig vurdering. Faglig sett er fiskemel i seg selv et trygt produkt med utmerkede egenskaper som fôr til drøvtyggere. Vi vil fortsatt arbeide internasjonalt for å få aksept for at fiskemel igjen kan bli tillatt i drøvtyggerfôr” sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

Norge har hele tiden lagt til grunn at fiskemel er en helt trygg og bærekraftig bestanddel i drøvtyggerfôr. Dette ble senest fremholdt i et møte med EU-kommisjonen om saken 8.januar. Norge ba nok en gang om særnorske tilpasninger. Dette ble avvist av EU-kommisjonen.

Den 12. januar avholdt LMD et møte med fôrbransjen og andre berørte aktører for en gjensidig orientering, og  for å diskutere konsekvensene av å gjennomføre fiskemelforbudet. Fiskemel er en særlig verdifull proteinkilde i økologisk drøvtyggerfôr.

Departementsråd Olav Ullern rådførte seg med fôrbransjen 12. januar om konsekvenser av å gjennomføre forbudet mot fiskemel i drøvtyggerfôr.


Departementsråd Olav Ullern i møte med fôrbransjen. Foto: LMD

EU: Norge vil gjennomføre forbud mot fiskemel i drøvtyggerfôr.

Forsidebilde: Torbjørn Tandberg.