Landbruks- og matdepartementet

EU-parlamentet vil forby pølsekrig

Nyhet   •   sep 24, 2010 09:09 CEST

EU-parlamentet mener det bør innføres forbud mot å selge med tap. Det ble vedtatt i en resolusjon tidligere denne måneden. Dette kan innebære at handelens kampanjer med pølsekriger, ribbekriger og bleiekriger ikke lenger vil være mulig.

Bakgrunnen for vedtaket er EU-parlamentets svært kritiske holdning til prisutviklingen og fordelingen av marginer innen matsektoren. Handelen finansierer offensive kampanjer på enkelt produkter gjennom å prise andre produkter høyere.  Slik utstrakt feilprising er med på å true effektiviteten og funksjonen til hele matkjeden, mener EU-parlamentet.

- Det er interessant at EU-parlamentet ønsker en tilnærming i retning av den norske modellen med felles forhandlinger og bondeeide samvirker. Råvareprodusentene i alle land må være godt organisert for å kunne hamle opp med sterke handelshus og multinasjonale selskaper innen matindustrien. Slik EU-parlamentet formulerer seg, tyder det på at en uthuling av det norske systemet, vil lavere priser til bøndene komme ikke nødvendigvis forbrukeren til gode, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.


EU-parlamentet mener det bør innføres forbud mot å selge med tap. Foto: matprat.no

I samme resolusjon oppmuntrer EU -parlamentet til at det opprettes ombudsmannsordninger og bransjestandarder som skal sikre en rettferdig konkurranse. Samtidig tar de til ordet for å styrke bøndenes forhandlingsposisjon overfor dagligvarehandelen gjennom å involvere og styrke bøndenes egne organisasjoner i forhandlinger.

Med EU-parlamentets nye maktposisjon under Lisboa–traktaten kan resolusjonen vise seg å bli viktig og få betydelig gjennomslag. Tidligere i år oppnevnte Regjeringen matkjedeutvalget som skal se på styrkeforholdene i den norske matkjeden. Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk mener at flere av punktene i EU-parlamentets resolusjon bør vurderes av Matkjedeutvalget.

Interessant for Matkjedeutvalget
- Matkjedeutvalget bør sette seg grundig inn i resolusjonen. Her der det flere interessante forslag som også kan være relevante for norske forhold. Jeg vurderer forslaget om å utvikle bransjestandarder og ombudsmannsordninger som blant de mest interessante. Slike tiltak kan bidra til mer åpenhet og kontroll i en bransje som er preget av store verdier og som har stor betydning for folk flest, sier Brekk.