Landbruks- og matdepartementet

EU-rapport om kloning

Nyhet   •   okt 21, 2010 09:03 CEST

EU-Kommisjonen har nå lagt frem sin rapport om kloning, med blant annet forslag til nytt regelverk for kloning av dyr, avlsprodukter og spiselige produkter fra klonede dyr og dets avkom. I dag er det kun kjøtt/melk fra klonede dyr som er regulert gjennom Ny mat-forordningen, hvor det er krav om at slike produkter skal ha godkjenning før de kan markedsføres.

a) Det foreslås innført et forbud på fem år for:
- kloning av dyr for matproduksjon, 
- import av klonede dyr for matproduksjon,
- omsetning av matprodukter fra klonede dyr.

b) All annen kloning en til matproduksjon vil forbli uregulert og lovlig, slik som i forskningsøyemed og for bevaring av truede arter.

c) Forbudet vil ikke gjelde import av mat fra avkommet etter klonede dyr.

d) Forbudet gjelder også import av ”klonede embryo” som er ment til innsetting i surrogatmor, men gjelder ikke import av sæd og embryo fra avkommet etter klonede dyr

e) Det foreslås innført en merkeordning for importerte avlsprodukter (sæd og embryo) fra klonede dyr

Kommisjonens forslag er basert på følgende hovedpunkter :

  • Grunnlaget for å regulere kloning er først og fremst begrunnet i dyrevelferd, særlig såkalt  ”Large offspring syndrom”.
  • Det kan ikke påvises noe helsefare med å spise produkter fra klonede dyr eller deres avkom
  • Avlsprodukter fra klonede dyr har ingen egenskaper som atskiller de fra tilsvarende produkter fra ikke-klonede dyr, og representerer derfor ingen særskilte utfordringer for dyrevelferden